ΚΕΟΣΟΕ:-Εκτός-ευνοϊκών-ρυθμίσεων-μένουν-οι-αγρότες-των-Μικρών-Νησιών-του-Αιγαίου

ΚΕΟΣΟΕ: Εκτός ευνοϊκών ρυθμίσεων μένουν οι αγρότες των Μικρών Νησιών του Αιγαίου

Οικονομια

Εκτός της ρύθμισης για μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες καθώς και για όσους ασκούν συμβολαιακή γεωργία κινδυνεύουν να μείνουν οι αγρότες των Μικρών Νησιών του Αιγαίου.

Την εξαίρεση των αγροτών των Μικρών Νησιών του Αιγαίου από την εκπλήρωση του κριτηρίου του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, ζήτησε με παρέμβαση της η ΚΕΟΣΟΕ από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντά και τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γ. Πλακιωτάκη.

Οι διατάξεις για την μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες καθώς και για όσους αγρότες ασκούν συμβολαιακή γεωργία, σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ «αποκλείουν σχεδόν το σύνολο των αγροτών που δραστηριοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου, για τον απλούστατο λόγο του ότι,  είναι αδύνατον να επιβιώσουν οικονομικά, οι  κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου ασχολούμενοι μόνο με γεωργικές δραστηριότητες, δεδομένου του πολύ μικρού κλήρου, γεγονός  που τους ωθεί σε ενασχόληση με εξωγεωργικές δραστηριότητες. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι αγρότες των μικρών νησιών του Αιγαίου δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις αναγνώρισής τους ως κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αφού η γεωργική δραστηριότητα υπόκειται σε πεπερασμένα γεωγραφικά όρια».

Είναι πολλές οι περιπτώσεις σύμφωνα με τις οποίες, ενώ ο αγροτικός πληθυσμός των νησιών του Αιγαίου θα έπρεπε να είναι αποδέκτης κινήτρων για την παραμονή του στα νησιά, όπως αναγνωρίζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, η ελληνική πολιτεία δεν αναγνωρίζει την πάγια ιδιαιτερότητα των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στις οποίες  διαβιούν.  Είναι αυτονόητο  ότι η παραμονή του αγροτικού πληθυσμού στα ελληνικά νησιά ενέχει και εθνικές διαστάσεις.

Για τους λόγους αυτούς η ΚΕΟΣΟΕ επισημαίνει ότι «είναι απαραίτητο ακόμη και για λόγους ισονομίας η εκπλήρωση του κριτηρίου του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, να μην απαιτείται για τους συνεταιρισμένους αγρότες των μικρών νησιών του Αιγαίου, ρύθμιση που πρέπει να προβλεφθεί  στο άρθρο 15,  του κατατεθέντος νομοσχεδίου. Μάλιστα είναι σκόπιμο οι αγρότες των μικρών νησιών του Αιγαίου να εξαιρούνται εξ’ ορισμού από  οριζόντιες προϋποθέσεις μέτρων, που λαμβάνονται για τους υπόλοιπους αγρότες».

Το ειδικό καθεστώς

Η ΚΕΟΣΟΕ υπενθύμισε ότι η οικονομική και η κοινωνική διάσταση, λαμβάνεται υπ’ όψιν στην άσκηση αγροτικής πολιτικής σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως όταν πλην των άλλων, γεωμορφολογικοί παράγοντες επιδρούν δυσμενώς  στην ανάπτυξη των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σε τέτοιες περιπτώσεις θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αρθούν κατά το δυνατόν οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που προκαλούν οι φυσικοί περιορισμοί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη χώρα μας αποτελεί το Ειδικό καθεστώς των μικρών νησιών του Αιγαίου,  το οποίο αφορούσε πολυάριθμα προϊόντα και μέτρα που ευνοούσαν την παραγωγή, την εμπορία ή τη μεταποίηση των υπόψη προϊόντων.

Τα μέτρα αυτά απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους και εξασφάλισαν τη συνέχιση και την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Η ιδιαίτερη γεωγραφική κατάσταση ορισμένων μικρών νησιών του Αιγαίου συνεπάγεται επιπλέον δαπάνες μεταφοράς όσον αφορά τον εφοδιασμό με προϊόντα τα οποία είναι βασικά για την ανθρώπινη κατανάλωση, για τη μεταποίηση ή ως γεωργικές εισροές. Επιπλέον, άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες που προκύπτουν λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα και της απόστασης από τις αγορές συνεπάγονται για τους εμπορευόμενους και τους παραγωγούς των νησιών του Αιγαίου πρόσθετες επιβαρύνσεις που δημιουργούν σοβαρό μειονέκτημα για τις δραστηριότητές τους.